Top banner 1

MENGENAI JKM

SEJARAHJabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) telah ditubuhkan pada bulan April 1946. Di dalam jangkamasa 72 tahun, JKM telah mengalami evolusi dalam memenuhi peranannya di dalam pembangunan negara. Bermula dengan penglibatan menangani pelbagai masalah yang timbul akibat Perang Dunia Kedua, peranan dan fungsi Jabatan ini telah berkembang kepada perkhidmatan pencegahan dan pemulihan dalam isu-isu sosial serta pembangunan masyarakat. Sebagai salah satu agensi kerajaan yang memainkan peranan penting dalam pembangunan sosial, ia telah di tempatkan di bawah beberapa Kementerian:

1946 - 1951
Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaya

1952 - 1955
Jabatan Perusahaan dan Perhubungan Sosial

1956 - 1957
Jabatan Kesihatan dan Kebajikan Sosial

1957 - 1958
Kementerian Kesihatan dan Kebajikan Sosial

1958 - 1959
Kementerian Buruh dan Kebajikan Masyarakat

1960 - 1962
Kementerian Kesihatan dan Kebajikan Masyarakat

1963 - 1964
Kementerian Buruh dan Kebajikan Masyarakat

1964 - 1982
Kementerian Kebajikan Am

1982 - 1990
Kementerian Kebajikan Masyarakat Malaysia

1990 - 2004
Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat 

2004 - kini
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

Tarikh Kemaskini : 08/11/2018