Profil Pengarah Bahagian

Nama     : Hajah Wan Zarina binti Wan Salleh
Jawatan: Pengarah Bahagian Kawalan Standard
Telefon  : 03-8323 1999
Faks      : 03-8323 2094
E-mel     : wan_zarina@jkm.gov.my
Tarikh Kemaskini : 23/10/2023