Top banner 1

PERKHIDMATAN

PROGRAM KEMBARA PRIHATIN NEGARA (KPN)

Program Kembara Prihatin Negara (KPN)
Program Kembara Prihatin Negara (KPN) merupakan satu cetusan inisiatif baharu dari Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) telah diberi tanggungjawab untuk mengenalpasti mekanisme pelaksanaan yang sesuai dengan memberikan tumpuan kepada masyarakat bandar, luar bandar, FELDA, ladang dan kawasan pedalaman di seluruh negara  yang  memerlukan  perkhidmatan  secara terus dengan agensi kerajaan yang keciciran daripada mendapat perkhidmatan yang disalurkan oleh agensi kerajaan.
Program ini akan berfungsi sebagaimana yang berikut:
 
i. Hentian Setempat Perkhidmatan;
ii. Rujukan Awal Agensi;
iii. Pengurusan Bantuan Kewangan;
iv. Khidmat Nasihat dan Kaunseling;
v. Advokasi Perundangan dan Perkhidmatan; dan
vi. Sesi Tinjauan Kepuasan Pelanggan.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Bahagian Komuniti, Cawangan Pemerkasaan Komuniti

Tarikh Kemaskini : 02/03/2021