Profil Pengarah Bahagian

Nama      : Hezleen binti Hassan
Jawatan  : Pengarah Bahagian Warga Emas
Telefon    : 03-8323 2222
Faks        : 03-8323 2056
E-mel      : hezleenhassan@jkm.gov.my
Tarikh Kemaskini : 15/02/2022