Top banner 1

PERKHIDMATAN

PERLINDUNGAN

Perkhidmatan Perlindungan Kanak-Kanak menyediakan perkhidmatan seperti berikut:

A: PERKHIDMATAN INSTITUSI

 
BIL. JENIS PERKHIDMATAN KUMPULAN SASAR
 1. Rumah Kanak-Kanak Kanak-kanak yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan
 2. Rumah Tunas Harapan Kanak-kanak yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan
 3. Rumah Perlindungan  ATIP Kanak-kanak yang memerlukan pemeliharaan dan perlindunganB: PERKHIDMATAN LUAR
 
BIL JENIS PERKHIDMATAN KUMPULAN SASAR
  1.  
Anak Pelihara Pasangan berkahwin/ individu yang berhasar memelihara kanak-kanak yang berada di Institusi kanak-kanak JKM
  1.  
Pasukan Pelindungan Kanak-kanak (PPKK) dan Pusat Aktiviti Kanak-kanak (PAKK) Semua Kanak-kanak berumur 18 tahun ke bawah
 
  1.  
Pemberitahuan Pengambilan Kanak-kanak ke dalam Pemeliharaan, Jagaan atau Kawalan oleh Orang Awam atau Pengendali Pusat Jagaan (Seksyen 35, AKK 2001)
 
Kanak-kanak di bawah umur 18 tahun yang dijaga oleh individu/ pusat jagaan NGO selain ibu/ bapa kandung

Tarikh Kemaskini : 04/04/2019