Fungsi Bahagian

FUNGSI BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT
Bahagian Pengurusan Maklumat (PM) bertanggungjawab untuk menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan yang berkaitan dengan komputer dan teknologi maklumat (IT) kepada Bahagian-bahagian di Ibu Pejabat JKM dan cawangan-cawangan JKM di seluruh negara. Selain itu, Bahagian PM juga bertanggungjawab terhadap pembangunan, penyelenggaraan dan penambahbaikan sistem aplikasi JKM sejajar dengan keperluan Jabatan dan perkembangan teknologi semasa.


FUNGSI CAWANGAN

1. CAWANGAN PEMBANGUNAN DAN PENYENGGARAAN SISTEM
i.     Mengenalpasti keperluan pengkomputeran dan sistem aplikasi Jabatan 
ii.    Membangunkan sistem aplikasi Jabatan 
iii.   Mengendalikan urusan pemasangan sistem 
iv.   Mengkaji dan membuat penilaian prestasi sistem aplikasi 
v.    Membangun dan menguruskan sistem pangkalan data Jabatan 
vi.   Memantau sistem dan aplikasi mematuhi tahap kualiti dan piawai yang ditetapkan 
vii.  Merancang pembangunan penggunaan sumber teknologi maklumat 
viii. Mengurus dan menyelenggara portal JKM 
ix.  Merancang dan menyediakan kertas-kertas kerja berkaitan pembangunan sistem 
x.   Mengurus perolehan perisian. 
xi.  Menganggotai Jawatankuasa ICT peringkat Jabatan dan Kementerian (JPICT) bagi melaporkan kedudukan projek ICT agensi dan pembentangan projek pembangunan ICT untuk kelulusan Kementerian
 
 
2. CAWANGAN INFRASTRUKTUR, SEKURITI DAN SOKONGAN TEKNIKAL
i.    Memastikan keselamatan rangkaian Jabatan
ii.   Mengurus masalah kerosakan dan menaiktaraf peralatan ICT.
iii.  Mengurus perolehan perkakasan.
iv.  Mengemaskini dan memantau sistem Helpdesk Online bagi mengendalikan aduan dan masalah teknikal secara online.
v.   Mengenalpasti dan menyelesaikan masalah perisian dan perkakasan.
vi.  Mengurus dan menyelia pengoperasian emel 1GovUC Jabatan
vii. Memantau pengoperasian rangkaian 1Gov*Net JKM
viii. Penyeliaan pengoperasian DRC JKM
ix.  Penyeliaan pengoperasian Sistem Keselamatan
x.   Pelaksanaan Backup Aplikasi
xi.  Melaksana dan mengawasi Sistem Pengoperasian Jabatan
Tarikh Kemaskini : 06/06/2018