Bahagian - Bahagian

Carta Organisasi

 
Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat
Kosong
 


Timbalan Ketua Pengarah (Strategik)
Rosmahwati bt. Ishak
 

Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)
Fatimah Zuraidah bt. Salleh


Pengarah
Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya (JPOKU)
Zuhami bin Omar


Pengarah
Bahagian Perancangan dan Pengurusan (PP)
Arfan b. Sulaiman


Pengarah
Bahagian Kanak-kanak (KK)
Wan Noraidah bt. Wan Mohd. Zain


Pengarah
Bahagian Kawalan Standard (KS)
Hajah Wan Zarina binti Wan Salleh


Pengarah
Bahagian Pengurusan (P)
Marhanum bt. M.Haniff


Pengarah
Bahagian Perundangan & Penguatkuasaan (PU)
Ruhaini binti Hj Zawawi


Pengarah
Bahagian Dasar & Hubungan Antarabangsa (DHA)
Dr. Sopian bin Brahim


Pengarah
Bahagian Kebajikan Produktif (KP)
Azmir b. Kassim


Pengarah
Bahagian Komuniti (K)
Quek Kia Ann


Pengarah
Bahagian Psikologi & Kaunseling (PK)
Mohamad Razuki bin Sibi


Pengarah
Bahagian Perintah Khidmat Masyarakat (PKM)
Ahmad Hashim bin Selamat


Pengarah
Bahagian Warga Emas (WE)
Hezleen bt. Hassan


Pengarah
Bahagian Pengurusan Maklumat (PM)
Dirayana bt. Kamarudin

 
 

Tarikh Kemaskini : 12/01/2022