Bahagian - Bahagian

Carta Organisasi

 
Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat
Kosong
 


Timbalan Ketua Pengarah (Strategik)
Rosmahwati bt. Ishak
 

Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)
Fatimah Zuraidah bt. Salleh


Pengarah
Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya (JPOKU)
Kosong


Pengarah
Bahagian Perancangan dan Pengurusan (PP)
Wan Noraidah bt. Wan Mohd. Zain


Pengarah
Bahagian Kanak-kanak (KK)
Arfan b. Sulaiman


Pengarah
Bahagian Kawalan Standard (KS)
Kosong


Pengarah
Bahagian Pengurusan (P)
Marhanum bt. M.Haniff


Pengarah
Bahagian Perundangan & Penguatkuasaan (PU)
Ruhaini binti Hj Zawawi


Pengarah
Bahagian Dasar & Hubungan Antarabangsa (DHA)
Dr. Sopian bin Brahim


Pengarah
Bahagian Kebajikan Produktif (KP)
Che Samsuzuki b. Che Noh


Pengarah
Bahagian Komuniti (K)
Kosong


Pengarah
Bahagian Psikologi & Kaunseling (PK)
Mazura binti Ngah Abdul Manan


Pengarah
Bahagian Perintah Khidmat Masyarakat (PKM)
Ahmad Hashim bin Selamat


Pengarah
Bahagian Warga Emas (WE)
Azmir b. Kassim


Pengarah
Bahagian Pengurusan Maklumat (PM)
Siti Norbaya bt. Shaharul Anwar

 
 

Tarikh Kemaskini : 01/12/2020