Top banner 1

MENGENAI JKM

KAD KUASA

Pegawai Kebajikan Masyarakat yang diwartakan di bawah Jabatan ini mempunyai kad kuasa bagi menjalankan kuasa-kuasa yang diberi mengikut peruntukan akta-akta berikut :
  • Akta Kanak-kanak 2001
  • Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984
  • Akta Pusat Jagaan 1993
Contoh Kad Kuasa


Tarikh Kemaskini : 03/01/2018