Top banner 1

PERKHIDMATAN

PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT

1)    PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT
       Bahagian Perintah Khidmat Masyarakat (PKM) melaksanakan Program Pemulihan Sosial kepada pelatih PKM melalui aktiviti seperti   
       berikut:-
      1)    Program Kerjaya (15 Negeri)
      2)    Program Keibubapaan (15 Negeri)
      3)    Program Keceriaan Institusi (15 Negeri)
      4)    Program Sehari PKM Bersama Masyarakat (15 Negeri)
      5)    Kem Kerohanian (Kebangsaan)
      6)    Kem Jati diri (Kebangsaan)
      7)    Kem Intergasi PKM
     8)    Program Latihan kepada Penyelia PKM 

2)    RUMAH PERLINDUNGAN KE EMPAT (RP4)
        Perkhidmatan dan sokongan yang disediakan:-
       1)    Keperluan Asas
       2)    Rawatan Kesihatan
       3)    Kaunseling
       4)    Nasihat Perundangan
       5)    Perlindungan Mangsa semasa ke mahkamah
       6)    Program Pembangunan Sosial
       7)    Penjanaan Pendapatan

Tarikh Kemaskini : 03/04/2019