Top banner 1

PERKHIDMATAN

RUMAH KANAK-KANAK

PENGENALAN
Rumah Kanak-Kanak adalah institusi Tempat Selamat bagi pemeliharaan dan perlindungan kanak-kanak yang ditubuhkan atau ditetapkan di bawah seksyen 54 Akta Kanak-Kanak 2001.
 
OBJEKTIF
Untuk memberi jagaan gantian kepada kanak-kanak disamping menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan fizikal, emosi serta mental yang sihat dalam suasana kekeluargaan yang harmoni.

KATEGORI KANAK-KANAK
  • didera dari aspek fizikal, emosi, penganiayaan seks oleh ibu bapa atau penjaga;• akan didera dari segi fizikal atau dicedera dari segi emosi atau dianiaya dari segi seks;
  • ibubapa/penjaga kanak-kanak telah abai/ tak berupaya untuk menjalankan pengawasan & pengawalan;
  • ibu bapa atau penjaga kanak-kanak telah mengabaikan atau keberatan untuk mengadakan pemeliharaan, makanan pakaian dan tempat berteduh yang mencukupi   untuk kanak-kanak;
  • tiada ibu bapa atau penjaga;
  • telah dibuang oleh ibu bapa;
  • terlibat dalam perebutan hak penjagaan;
  • jalanan terlibat dengan pengemisan, membuat persembahan / menawar apa-apa untuk jualan; dan
  • menjalankan penjajaan yang menyalahi undang-undang seperti perjudian, loteri atau sebarang aktiviti yang mendatangkan kemudaratan kepada kebajikan kanak-kanak tersebut.

KEMASUKAN
Perintah Mahkamah di bawah Perenggan 30(1)(d) Akta Kanak-Kanak 2001
 
TEMPOH PERLINDUNGAN
  • Selama tempoh tiga tahun atau sehingga mencapai umur 18 tahun mengikut mana-mana yang lebih pendek.
  • Boleh dibebaskan awal dengan meminda, mengubah atau membatal perintah.

SENARAI RUMAH KANAK-KANAK (RKK) 
 
BIL NAMA RKK KAPASITI
1 RKK Taman Bakti, Kepala Batas, Pulau Pinang 100
2 RKK Sultan Abd Aziz, Kuala Kangsar, Perak 100
3 RKK Tengku Budriah, Cheras Kuala Lumpur 100
4 RKK Tengku Ampuan Fatimah Kuantan, Pahang 100
5 RBL Tun Abdul Aziz, Durian Daun, Melaka 100
6 Pusat Perkembangan Kemahiran Kebangsaan Serendah, Selangor 120
7 RKK Kota Kinabalu, Sabah 100
8 RKK Arau, Perlis 200
9 RKK Kuching, Sarawak 100
10 RKK Rembau, Negeri Sembilan 150
11 RKK Sultanah Hajjah Kalsom, Kuantan, Pahang 200
12 RKK Mini Kelantan 30
13 RKK Mini Johor 30
  JUMLAH 1430