Top banner 1

MENGENAI JKM

ADVOKASI

Terbitan dan Cetakan
Gambar-gambar dibawah adalah terbitan dan cetakan bahagian Perundangan dan Advokasi bagi tujuan advokasi dalam mendidik masyarakat khususnya kumpulan sasar Jabatan yang berhubung kait dengan undang-undang di bawah Jabatan dan undang-undang yang berkait rapat dengan bidang kuasa Jabatan.
 

Akta Taman Asuhan Kanak-kanak (Pindaan) 2007

Sekatan Ke Atas Laporan dan Penyiaran Media Terhadap Kanak-kanak

Tatacara Liputan Media Mengenai Kanak-kanak


Akta Orang Kurang Upaya 2008


Hak Dan Tanggungjawab Saya Sebagai Kanak-kanak Malaysia


Apa Yang Anda Perlu Tahu Tentang Taman Asuhan Kanak-kanak


Akta Kanak-kanak 2001


Konvensyen Mengenai Hak Kanak-kanak Versi Bahasa Tamil


TASKA Komuniti


Tatacara Pengendalian TASKA Di Tempat Kerja


Panduan Ringkas Akta Kanak-kanak 2001


Pengendalian Latihan Kursus Asas Asuhan Kanak-kanak


Buku Nota Hak Kanak-kanak


Child Sexual Abuse Versi Bahasa Inggeris


Penderaan Seks Kanak-kanak Versi Bahasa Malaysia


Modul Kursus Asas Asuhan Kanak-kanak


Konvensyen Mengenai Hak Kanak-kanak Versi Bahasa Malaysia


Apa Yang Anda Perlu Tahu Tentang Pusat Jagaan


The Convention On The Rights Of The Child