Top banner 1

MENGENAI JKM

AKTA - AKTA YANG BERKAITAN DENGAN BIDANG KUASA JABATAN

  1. Akta Pengangkatan 1952 [Akta 257]
  2. Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 [Akta 253]
  3. Akta Penjagaan Budak 1961 [Akta 351]
  4. Akta Antipemerdagangan Orang 2007 [Akta 670]
  5. Akta Keterangan Saksi Kanak-kanak 2007 [Akta 676]
  6. Akta Kaunselor 1998 [Akta 580]
  7. Akta Kanun Tatacara Jenayah [Akta 593]