Mengenai JKM

Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Nama : Rosmahwati bt. Ishak

Jawatan: Timbalan Ketua Pengarah (Strategik)

Telefon: 03-8323 1919
Faks    : 03-8323 2092
E-mel   : rosmahwati@jkm.gov.my

Tarikh Kemaskini : 31/07/2021