Top banner 1

MENGENAI JKM

VISI, MISI & OBJEKTIF

Visi
"Peneraju utama kebajikan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat"

Misi

"Memperkasa masyarakat yang memerlukan ke arah kesejahteraan sosial"

Moto
"Berkat Berjasa"

Objektif
  • Meningkatkan kompetesi, prestasi, produktiviti dan daya inovasi pekerja sektor kebajikan;
  • Meningkatkan keupayaan dan memberi nafas baharu kepada organisasi;
  • Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan penyampaian perkhidmatan kebajikan;
  • Memperluas jaringan kerja dan kolaborasi strategik (multiple helix) dalam dan luar negara; dan
  • Membudayakan patriotisme, nilai-nilai murni, etos dan integriti.

Tarikh Kemaskini : 18/08/2017