Pengumuman

PERUTUSAN PENGARAH NEGERI

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera,
 
Saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kerana melayari laman web rasmi Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Wilayah Persekutuan Labuan.

Terlebih dahulu saya mengambil  kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua kakitangan Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri W.P Labuan kerana berjaya melaksanakan semua tugasan dan amanah yang dipertanggungjawabkan selama ini dengan begitu baik.

Akhir Kata,  saya berharap laman web ini menjadi satu landasan terbaik mendapatkan maklumat serta memberikan cadangan penambahbaikan perkhidmatan kepada semua penjawat awam, warga Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri W.P Labuan dan orang awam secara keseluruhannya.

Sekian, terima kasih.

Wabillahi Taufik Walhidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ansharey Bin Matarsad
Pengarah Kebajikan Masyarakat Negeri
Wilayah Persekutuan Labuan