Pengumuman

Alamat Pejabat Baru PKMD Perak Tengah

Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Perak Tengah NO. 5A, 5B, 5C, Persiaran Dataran 3, Iskandar Perdana 32610 Seri Iskandar Perak  
No. Telefon : 05-3712082, No. Faksmili : 05-3712148, Email:pkmdprktgh@jkm.gov.my