Pengumuman

Majlis Perwakilan Kanak-Kanak (MPKK)


Mesyuarat Majlis Perwakilan Kanak-Kanak (MPKK) Sesi 2021-2023 Negeri Pulau Pinang Bil.1 Tahun 2021 telah dilangsungkan diatas talian melalui zoom meeting.