• DEFINISI
  Anak Pelihara
  Kanak-Kanak yang telah diperintahkan oleh Mahkamah Bagi Kanak-Kanak untuk pemeliharaan, jagaan dan kawalan oleh ibu bapa peliharaan berdasarkan subperenggan 30(1)(c)(i) Akta Kanak-Kanak 2001.
   
  Ibu Bapa Peliharaan
  Seseorang atau mana-mana pasangan yang telah ditawarkan anak pelihara oleh Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat atau Mahkamah Bagi Kanak-kanak. Bertanggungjawab untuk memelihara, menjaga dan mengawal kanak-kanak yang telah ditawarkan.
   
  Anak Angkat
  Mengikut subseksyen 6(1) Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 [Akta 253], anak angkat bermaksud: Telah dalam jagaan dan dipelihara serta dididik oleh seseorang atau pasangan sebagai anaknya yang berterusan atau anak mereka secara anak angkat de facto selama 2 tahun sebelum tarikh permohonan pengangkatan.

  Tarikh Kemaskini :10/04/2023

 • SYARAT-SYARAT PERMOHONAN ANAK PELIHARA
  1. Warganegara Malaysia atau bukan warganegara yang menetap di Malaysia.
  2. Salah seorang pemohon hendaklah telah mencapai umur 25 tahun dan adalah sekurang-kurangnya 18 tahun lebih tua daripada anak berkenaan.
  3. Perkahwinan secara sah sekurang-kurangnya 5 tahun ke atas (jika berkaitan).
  4. Bagi perkahwinan yang kurang dari 5 tahun dan mempunyai komplikasi kesihatan reproduktif atau kesihatan yang menyukarkan proses kehamilan atau perkahwinan yang lewat juga dipertimbangkan permohonannya.
  5. Pemohon tunggal boleh dipertimbangkan.
  6. Mempunyai pendapatan yang mampu menyara kehidupan keluarga.
  7. Sihat tubuh badan.
  8. Keadaan tempat tinggal yang sesuai dan selamat.

  Tarikh Kemaskini :10/04/2023

 • Borang Pemohonan ibubapa pelihara
   

  Tarikh Kemaskini :25/03/2021

 • PERKARA-PERKARA YANG PERLU DILAKUKAN
  1. Sediakan dokumen yang diperlukan.
  2. Permohonan boleh dibuat secara online di laman sesawang www.jkm.gov.my atau datang sendiri ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah/ Jajahan/ Bahagian/ Cawangan (PKMD/J/B/C) di tempat pemohon bermastautin atau tinggal.
  3. Memberi kerjasama kepada Pegawai JKM untuk temuduga dan lawatan ke rumah.
   
  TEMPOH SAH LAKU PERMOHONAN
  1. Permohonan yang dipertimbangkan oleh Pengarah Kebajikan Masyarakat Negeri akan didaftarkan dalam senarai ibu bapa peliharaan dengan sah tempoh 2 tahun dari tarikh permohonan dipertimbangkan dan tambahan 1 tahun lanjutan.
  2. Sekiranya pemohon tidak menerima tawaran dalam tempoh 3 tahun tersebut, permohonan baharu hendaklah dikemukakan semula kepada PKMD berhampiran.

  Tarikh Kemaskini :10/04/2023

 • DOKUMEN YANG DIPERLUKAN
  1. Gambar ukuran pasport pemohon dan pasangan (jika berkenaan).
  2. Surat pengesahan dari pegawai perubatan mengenai status kesihatan pemohon dan pasangan (jika berkenaan).
  3. Salinan kad pengenalan pemohon dan pasangan (jika berkenaan).
  4. Salinan sijil nikah/ sijil pendaftaran perkahwinan (jika berkenaan).
  5. Slip gaji atau pengesahan pendapatan pemohon dan pasangan (jika berkenaan).
  6. Lain-lain dokumen sokongan, contah: Laporan Pakar Perubatan, surat sokongan lain, dan sebagainya.

  Tarikh Kemaskini :10/04/2023

 • OBJEKTIF
  Ibu Bapa Peliharaan
  1. Memberi peluang kepada individu atau pasangan suami isteri yang ingin memberi jagaan dan kasih sayang kepada kanak-kanak yang tiada ibu bapa/ tidak dapat bersama ibu bapa kandung atas sebab tertentu.
  2. Menumpang dan mencurah kasih sayang kepada anak pelihara.
  3. Menggalakkan kanak-kanak dalam suasana pemeliharaan berasaskan keluarga.
   
  Anak Pelihara
  1. Memberi peluang kepada kanak-kanak untuk merasai kehidupan berkeluarga dan mendapat belaian kasih sayang.
  2. Mendapat rangsangan untuk tumbesaran dan perkembangan dari aspek fizikal, mental, sosial, emosi dan psikologi.
  3. Mendapat pendidikan holistik yang lebih baik dan sempurna.

  Tarikh Kemaskini :10/04/2023