• -

  Tarikh Kemaskini :25/03/2021

  • Melaporkan kes penderaan kepada JKM/Polis;
  • Pelaporan kes penderaan boleh dibuat kepada Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah yang berdekatan dengan tempat tinggal atau membuat aduan melalui Talian Kasih 15999; ATAU Whatsapp 019-26 15999
  • Aduan penderaan kanak-kanak boleh dilakukan melalui Twitter, Facebook KPWKM, JKM; Instagram

  Tarikh Kemaskini :25/03/2021

  1. Terima laporan atau aduan penderaan samada melalui media/Talian Kasih/surat/telefon/hospital;
  2. Membuat lawatan ke rumah/hospital;
  3. Pengenalpastian kes penderaan;
  4. Sekiranya penderaan tidak serius terus penyeliaan kes tersebut dan memberikan khidmat kaunseling dan bimbingan;
  5. Sekiranya penderaan yang serius  seperti seksual, fizikal atau emosi maka kanak-kanak dibawa ke hospital bagi  pemeriksaan perubatan serta rawatan perubatan;
  6. Membuat laporan polis sekiranya tidak dibuat oleh ahli keluarga atau pun doktor
  7. Selepas kanak-kanak telah menjalani rawatan perubatan atau selesaikan pemeriksaan oleh doktor dan telah disahkan oleh pegawai perubatan serta selesai perubatan yang mana kanak-kanak boleh keluar daripada hospital, Pelindung  membawa kanak-kanak ke Mahkamah Bagi Kanak-Kanak untuk mendapat perintah sementara bagi penempatan sementara di Rumah Kanak-Kanak atau di bawah orang yang layak dan sesuai (OYLS) bagi tempoh sebulan;
  8. Sementara penempatan kanak-kanak samada RKK atau OYLS, pelindung akan menjalankan suatu siasatan bagi penyediaan Laporan Pelindung untuk tujuan dikemukakan semula ke MBKK bagi perintah tetap penempatan kanak-kanak
  9. Semasa tarikh prosiding mahkamah, Pelindung akan membentangkan Laporan Pelindung serta syor penempatan kanak-kanak kepada Majistret MBKK untuk mengeluarkan suatu perintah.
  10. Perintah Tetap MBKK boleh menempatkan kanak-kanak  di bawah opsyen seperti berikut:-
   1. Ibubapa atau penjaga dikenakan bon serta perintah menghadiri bengkel interaktif;
   2. Orang Layak dan Sesuai (OYLS);
   3. Ibubapa pelihara;
   4. Penempatan di Pusat; dan
   5. Institusi Kanak-Kanak.
  11. Penyeliaan akan dilakukan oleh Pelindung dari semasa ke semasa selepas perintah mahkamah dikeluarkan.

  Tarikh Kemaskini :25/03/2021

 • -

  Tarikh Kemaskini :25/03/2021

 • SEKSYEN 28 AKK 2001 – Menyatakan mana-mana agggota keluarga yang mensyaki penderaan atau pengabaian kanak-kanak  wajib melaporkan kes kepada pihak berkuasa polis atau JKM. Mana-mana nagota yang gagal melaporkan jika disabitkan akan dikenakan hukuman denda tidak mellebih RM5,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali
   
  SESKYEN 29A AKK 2001 – Menyatakan bahawa mana-mana orang awam boleh melaporkan aduan penderaan dan pengabaian kanak-kanak kepada Pegawai Kebajikan Masyarakat

  Tarikh Kemaskini :25/03/2021

 • Kategori Penderaan dan Pengabaian Kanak-Kanak
  1. Penderaan fisikal
  2. Penderaan seksual
  3. Penderaan emosi
  4. Pengabaian kanak-kanak (emosi, fisikal, kognitif)
  5. Pengemisan kanak-kanak
  6. Meninggalkan kakanak-kanak tanpa penjagaan dalam tempoh masa yang lama
  Hukuman terhadap sabitan kesalahan penderaan dan pengabaian kanak-kanak:-
  Bagi pelaku  kesalahan jenayah  penderaan kanak-kanak sekiranya disabitkan dengan kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 20 tahun atau kedua-duanya serta sebagai tambahan  kepada hukuman tersebut melaksanakan  khidmat masyarakat tidak boleh kurang daripada  36 jam dan tidak  lebih 240 jam  yang perlu dilaksankan dalam tempoh  tidak melebihi 6 bulan.

  Tarikh Kemaskini :25/03/2021

 • Borang  Perkhidmatan JKM
   

  Tarikh Kemaskini :25/03/2021