Skim Bantuan Kebajikan

  • BANTUAN KANAK-KANAK (BKK)

    KADAR
    Minimum  sebanyak RM150 sebulan seorang sehingga maksimum sebanyak RM1000 sebulan  mengikut pecahan berikut :

    i.   RM200 seorang bagi anak berumur 6 tahun & ke bawah;
    ii.  RM150 seorang bagi anak berumur 7 tahun hingga 18 tahun; dan
    iii. Kadar bantuan maksimum RM1000/keluarga sebulan
     
    TUJUAN
    1. Membantu keluarga/ penjaga kepada anak/ kanak-kanak atau membantu anak/ kanak-kanak yang tiada/kehilangan penjaga supaya
        dapat terus tinggal bersama keluarga dan meneruskan kelangsungan hidup tanpa menjejaskan pertumbuhan dan perkembangan
        kanak-kanak mengikut peringkatnya.
    2. Membantu memelihara dan memperkukuhkan institusi keluarga yang terlibat dalam memberi jagaan sempurna kepada kanak-kanak
        termasuk kasih sayang dan perhatian.

    KRITERIA KELAYAKAN KHUSUS
    1. Warganegara dan bermastautin di Malaysia;
    2. Keluarga/ penjaga yang memberi jagaan kepada kanak-kanak dan pendapatan isi rumah tidak melebihi Pendapatan Garis
        Kemiskinan (PGK) Purata  Miskin Isi Rumah Semasa atau PGK Purata Miskin Per Kapita Semasa;
    3. Kanak-kanak yang berumur di bawah 18 tahun dan yang berumur 18 tahun ke atas boleh dipertimbangkan jika bersekolah sehingga
        tamat menengah atas;
    ATAU
    4. Mana-mana kes yang berkeperluan, layak dipertimbangkan dengan
        kelulusan Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat (KPKM).

    Pelaksanaan bantuan kebajikan adalah selaras dengan Senarai Bersama (Concurrent List) antara Kerajaan persekutuan dengan Kerajaan Negeri, yang termaktub dalam peruntukan Perlembagaan Persekutuan Malaysia di bawah senarai 3 - jadual kesembilan Senarai Perundangan.

    CARA PERMOHONAN
    Pengendalian permohonan bantuan kewangan dibuat di peringkat Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah / Jajahan / Bahagian di seluruh negara. Setiap permohonan yang didaftarkan akan dijalankan siasatan untuk penilaian (means-tested) bagi mengesahkan kelayakan bantuan kepada pemohon. Urusan ini bersesuaian dengan prinsip penyampaian bantuan yang berdasarkan kepada kelayakan dan bukan hak.

    Untuk memudahkan urusan pentadbiran, pemohon diminta membawa dokumen sokongan semasa hadir ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah / Jajahan / Bahagian seperti salinan Kad Pengenalan diri pemohon, salinan Kad Pengenalan suami / isteri / ibu / bapa / anak yang tinggal bersama, salinan sijil kelahiran anak-anak / ahli keluarga yang tinggal bersama, salinan penyata gaji (jika ada), dan lain-lain dokumen yang berkaitan.

    BORANG YANG BERKAITAN
    1. JKM 18 Borang Permohonan Bantuan 
    2. JKM 20 Borang Kaji Semula Bantuan


    Tarikh Kemaskini :06/04/2021

  • BANTUAN ANAK PELIHARA (BAP)

    KADAR

    RM250 sebulan seorang kanak-kanak. Maksimum RM500 sebulan sekeluarga yang memelihara 2 orang kanak-kanak atau lebih.
     
    TUJUAN
    1. Membantu kanak-kanak yang kurang bernasib baik, yatim/yatim piatu, tidak mempunyai saudara-mara supaya terus tinggal di dalam masyarakat bersama-sama dengan keluarga pelihara.
    2. Meringankan tanggungan keluarga pelihara yang sanggup menjaga anak-anak pelihara seperti anak sendiri.
     
    KRITERIA KELAYAKAN KHUSUS
    Keluarga yang sedang memberi jagaan kepada anak/kanak-kanak seperti berikut :- 
    1. Kanak-kanak berumur bawah 18 tahun;
    2. Kanak-kanak yang tidak mempunyai ibu bapa;
    3. Kanak-kanak bukan diambil sebagai anak angkat menerusi Akta Pengangkatan 1952 atau Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952; atau
    4. Kanak-kanak tinggal bersama dengan keluarga pelihara melalui:-
    • Kanak-kanak yang diambil dari “Program Anak Pelihara” yang dikendalikan oleh JKM; atau
    • Kanak-kanak yang dipelihara di bawah perintah Mahkamah Bagi Kanak-Kanak mengikut Akta Kanak-Kanak 2001.

    CARA PERMOHONAN
    Pengendalian permohonan bantuan kewangan dibuat di peringkat Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah / Jajahan / Bahagian di seluruh negara. Setiap permohonan yang didaftarkan akan dijalankan siasatan untuk penilaian (means-tested) bagi mengesahkan kelayakan bantuan kepada pemohon. Urusan ini bersesuaian dengan prinsip penyampaian bantuan yang berdasarkan kepada kelayakan dan bukan hak.

    Untuk memudahkan urusan pentadbiran, pemohon diminta membawa dokumen sokongan semasa hadir ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah / Jajahan / Bahagian seperti salinan Kad Pengenalan diri pemohon, salinan Kad Pengenalan suami / isteri / ibu / bapa / anak yang tinggal bersama, salinan sijil kelahiran anak-anak / ahli keluarga yang tinggal bersama, salinan penyata gaji (jika ada), dan lain-lain dokumen yang berkaitan.

    BORANG YANG BERKAITAN
    1. JKM 18 Borang Permohonan Bantuan
    2. JKM 20 Borang Kaji Semula Bantuan

     

    Tarikh Kemaskini :06/04/2021

  • BANTUAN WARGA EMAS (BWE)

    KADAR

    RM500 sebulan seorang.
     
    TUJUAN
    Bantuan ini diberikan kepada warga emas untuk meneruskan kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan dalam komuniti.

    KRITERIA KELAYAKAN KHUSUS
    1. Warganegara dan bermastautin di Malaysia;
    2. Warga emas berumur 60 tahun dan ke atas;
    3. Pendapatan Isi Rumah tidak melebihi Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Purata Miskin Isi Rumah Semasa atau PGK Purata
        Miskin Per Kapita Semasa; dan
    4. Warga emas yang bukan tinggal  di:
         i.  Institusi kendalian JKM; atau
         ii. Pusat jagaan harian/ berkediaman yang memberi kemudahan / perkhidmatan secara percuma;
    ATAU 
    1. Mana-mana kes yang berkeperluan, layak dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM.

    Pelaksanaan bantuan kebajikan adalah selaras dengan Senarai Bersama (Concurrent List) antara Kerajaan persekutuan dengan Kerajaan Negeri, yang termaktub dalam peruntukan Perlembagaan Persekutuan Malaysia di bawah senarai 3 - jadual kesembilan Senarai Perundangan.

    CARA PERMOHONAN
    Pengendalian permohonan bantuan kewangan dibuat di peringkat Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah / Jajahan / Bahagian di seluruh negara. Setiap permohonan yang didaftarkan akan dijalankan siasatan untuk penilaian (means-tested) bagi mengesahkan kelayakan bantuan kepada pemohon. Urusan ini bersesuaian dengan prinsip penyampaian bantuan yang berdasarkan kepada kelayakan dan bukan hak.

    Untuk memudahkan urusan pentadbiran, pemohon diminta membawa dokumen sokongan semasa hadir ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah / Jajahan / Bahagian seperti salinan Kad Pengenalan diri pemohon, salinan Kad Pengenalan suami / isteri / ibu / bapa / anak yang tinggal bersama, salinan sijil kelahiran anak-anak / ahli keluarga yang tinggal bersama, salinan penyata gaji (jika ada), dan lain-lain dokumen yang berkaitan.

    BORANG YANG BERKAITAN
    1. JKM 18 Borang Permohonan Bantuan
    2. JKM 20 Borang Kaji Semula Bantuan
     


    Tarikh Kemaskini :28/06/2021

  • ELAUN PEKERJA ORANG KURANG UPAYA (EPOKU)

    KADAR

    RM450 sebulan seorang.
     
    TUJUAN
    1. Insentif ini diberikan untuk menggalakkan OKU terus bekerja, serta mampu hidup berdikari dan menjadi ahli masyarakat yang
       produktif.

     
    KRITERIA KELAYAKAN KHUSUS
    1. Warganegara, bermastautin dan bekerja di Malaysia;
    2. Berumur 16 tahun dan ke atas;
    3. Pemegang kad OKU JKM;
    4. Pendapatan bulanan RM 1,500.00  dan ke bawah;
    ATAU
    Mana-mana kes yang berkeperluan, layak dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM

    Pelaksanaan bantuan kebajikan adalah selaras dengan Senarai Bersama (Concurrent List) antara Kerajaan persekutuan dengan Kerajaan Negeri, yang termaktub dalam peruntukan Perlembagaan Persekutuan Malaysia di bawah senarai 3-jadual kesembilan Senarai Perundangan.

    CARA PERMOHONAN
    Pengendalian permohonan bantuan kewangan dibuat di peringkat Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah / Jajahan / Bahagian di seluruh negara. Setiap permohonan yang didaftarkan akan dijalankan siasatan untuk penilaian (means-tested) bagi mengesahkan kelayakan bantuan kepada pemohon. Urusan ini bersesuaian dengan prinsip penyampaian bantuan yang berdasarkan kepada kelayakan dan bukan hak.

    Untuk memudahkan urusan pentadbiran, pemohon diminta membawa dokumen sokongan semasa hadir ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah / Jajahan / Bahagian seperti salinan Kad Pengenalan diri pemohon, salinan Kad Pengenalan suami / isteri / ibu / bapa / anak yang tinggal bersama, salinan sijil kelahiran anak-anak / ahli keluarga yang tinggal bersama, salinan penyata gaji (jika ada), dan lain-lain dokumen yang berkaitan.

    BORANG YANG BERKAITAN
    1. JKM 18 Borang Permohonan Bantuan
    2. JKM 20 Borang Kaji Semula Bantuan
    3. Borang Permohonan Pendaftaran OKU pindaan 2019  


    Tarikh Kemaskini :28/06/2021

  • KADAR
    RM100 sebulan seorang.  Maksimum RM350 sebulan sekeluarga.
     
    TUJUAN
    Membantu menampung perbelanjaan harian klien atau keluarga.
     
    KRITERIA KELAYAKAN KHUSUS
    Golongan yang memerlukan dan keluarga miskin yang tidak diliputi di bawah jenis bantuan lain.

    Tarikh Kemaskini :05/04/2019

  • KADAR
    Minimum sebanyak RM100 sebulan seorang dan maksimum sebanyak RM350 sekeluarga

    OBJEKTIF
    Bantuan ini diberikan kepada individu/ keluarga kurang berkemampuan dan berkeperluan untuk meneruskan kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan dalam komuniti.

    SYARAT KELAYAKAN
    1.  Warganegara dan bermastautin di Wilayah Persekutuan;
    2.  Pendapatan Isi Rumah tidak melebihi Pendapatan Garis Kemiskinan
         (PGK) Purata  Miskin Isi Rumah Semasa atau PGK Purata  Miskin 
          Per Kapita Semasa;
    3. Golongan yang memerlukan dan keluarga miskin yang tidak diliputi di bawah mana-mana skim bantuan    
        bulanan JKM lain;
    ATAU
    4. Mana-mana kes yang berkeperluan, layak dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM.

    Tarikh Kemaskini :03/04/2019

  • BANTUAN OKU TIDAK BERUPAYA BEKERJA (BTB)

    KADAR

    RM300 seorang sebulan.
               
    TUJUAN
    1. Membantu OKU yang tidak berupaya bekerja.
    2. Mengggalakkan OKU terus tinggal bersama keluarga.

    KRITERIA KELAYAKAN KHUSUS
    1. Warganegara dan bermastautin di Malaysia;
    2. Berumur 16 tahun dan ke atas;
    3. Pemegang Kad OKU JKM;
    4. Tidak berupaya bekerja.
    5. Pemohon bukan penghuni/ pelatih:
    • Institusi kendalian JKM; atau
    • Pusat jagaan harian/ berkediaman yang menyediakan perkhidmatan/ kemudahan secara percuma; atau
    • Program Pemulihan Dalam Komuniti (PDK);
          6. Sumber kewangan bulanan individu OKU tidak melebihi kadar Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Purata Miskin Per Kapita
              Semasa.
              ATAU
          7. Mana-mana kes yang berkeperluan, layak dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM.
              Nota:
              Sumber kewangan seperti pencen/ perkeso/ bantuan dan lain-lain

    Pelaksanaan bantuan kebajikan adalah selaras dengan Senarai Bersama (Concurrent List) antara Kerajaan persekutuan dengan Kerajaan Negeri, yang termaktub dalam peruntukan Perlembagaan Persekutuan Malaysia di bawah senarai 3 - jadual kesembilan Senarai Perundangan.

    CARA PERMOHONAN
    Pengendalian permohonan bantuan kewangan dibuat di peringkat Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah / Jajahan / Bahagian di seluruh negara. Setiap permohonan yang didaftarkan akan dijalankan siasatan untuk penilaian (means-tested) bagi mengesahkan kelayakan bantuan kepada pemohon. Urusan ini bersesuaian dengan prinsip penyampaian bantuan yang berdasarkan kepada kelayakan dan bukan hak.

    Untuk memudahkan urusan pentadbiran, pemohon diminta membawa dokumen sokongan semasa hadir ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah / Jajahan / Bahagian seperti salinan Kad Pengenalan diri pemohon, salinan Kad Pengenalan suami / isteri / ibu / bapa / anak yang tinggal bersama, salinan sijil kelahiran anak-anak / ahli keluarga yang tinggal bersama, salinan penyata gaji (jika ada), dan lain-lain dokumen yang berkaitan.

    BORANG YANG BERKAITAN
    1. JKM 18 Borang Permohonan Bantuan
    2. JKM 20 Borang Kaji Semula Bantuan
    3. Borang Permohonan Pendaftaran OKU pindaan 2019 


    Tarikh Kemaskini :06/04/2021

  • BANTUAN PENJAGAAN OKU TERLANTAR / PESAKIT KRONIK TERLANTAR (BPT)

    KADAR

    RM500 sebulan seorang.
     
    TUJUAN
    1. Meringankan bebanan keluarga/ penjaga
    2. Menggalakkan keluarga/ penjaga untuk menjaga ahli keluarga yang OKU terlantar/ sakit terlantar/ sakit kronik.

    KRITERIA KELAYAKAN KHUSUS
    1. Warganegara dan bermastautin di Malaysia;
    2. Pemohon adalah penjaga sepenuh masa/ memberikan pejagaan rapi kepada OKU terlantar/ pesakit terlantar/ pesakit kronik yang memerlukan pengawasan dan penjagaan;
    3. Pendapatan bulanan isi rumah tidak melebihi RM3,000;
    4. ATAU
    5. Mana-mana kes yang berkeperluan, layak dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM.
    Pelaksanaan bantuan kebajikan adalah selaras dengan Senarai Bersama (Concurrent List) antara Kerajaan persekutuan dengan Kerajaan Negeri, yang termaktub dalam peruntukan Perlembagaan Persekutuan Malaysia di bawah senarai 3 - jadual kesembilan Senarai Perundangan.


    CARA PERMOHONAN
    Pengendalian permohonan bantuan kewangan dibuat di peringkat Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah / Jajahan / Bahagian di seluruh negara. Setiap permohonan yang didaftarkan akan dijalankan siasatan untuk penilaian (means-tested) bagi mengesahkan kelayakan bantuan kepada pemohon. Urusan ini bersesuaian dengan prinsip penyampaian bantuan yang berdasarkan kepada kelayakan dan bukan hak.

    Untuk memudahkan urusan pentadbiran, pemohon diminta membawa dokumen sokongan semasa hadir ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah / Jajahan / Bahagian seperti salinan Kad Pengenalan diri pemohon, salinan Kad Pengenalan suami / isteri / ibu / bapa / anak yang tinggal bersama, salinan sijil kelahiran anak-anak / ahli keluarga yang tinggal bersama, salinan penyata gaji (jika ada), dan lain-lain dokumen yang berkaitan.

    BORANG YANG BERKAITAN
    1. JKM 18 Borang Permohonan Bantuan 
    2. JKM 20 Borang Kaji Semula Bantuan


    Tarikh Kemaskini :06/04/2021

  • BANTUAN LATIHAN PERANTIS (BLP)

    KADAR

     RM200 sebulan seorang.

    TUJUAN
    Membantu klien Jabatan atau anak-anak penerima bantuan yang tercicir daripada persekolahan dan menganggur serta bekas pelatih atau bekas penghuni institusi kebajikan untuk mendapatkan latihan kemahiran atau latihan sambil bekerja.
     
    SYARAT KELAYAKAN
    1. Warganegara dan bermastautin di Malaysia;
    2. Anak-anak penerima bantuan atau bekas pelatih/ bekas penghuni dari institusi kebajikan; atau
    3. Kes-kes seliaan akhlak; atau
    4. Bekas Pelatih Perintah Khidmat Masyarakat; ATAU
    5. Mana-mana kes yang berkeperluan, layak dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM.
    Nota:
    Kelulusan berdasarkan tempoh latihan dan maksimum 24 bulan.


    Pelaksanaan bantuan kebajikan adalah selaras dengan Senarai Bersama (Concurrent List) antara Kerajaan persekutuan dengan Kerajaan Negeri, yang termaktub dalam peruntukan Perlembagaan Persekutuan Malaysia di bawah senarai 3 - jadual kesembilan Senarai Perundangan.

    CARA PERMOHONAN
    Pengendalian permohonan bantuan kewangan dibuat di peringkat Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah / Jajahan / Bahagian di seluruh negara. Setiap permohonan yang didaftarkan akan dijalankan siasatan untuk penilaian (means-tested) bagi mengesahkan kelayakan bantuan kepada pemohon. Urusan ini bersesuaian dengan prinsip penyampaian bantuan yang berdasarkan kepada kelayakan dan bukan hak.

    Untuk memudahkan urusan pentadbiran, pemohon diminta membawa dokumen sokongan semasa hadir ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah / Jajahan / Bahagian seperti salinan Kad Pengenalan diri pemohon, salinan Kad Pengenalan suami / isteri / ibu / bapa / anak yang tinggal bersama, salinan sijil kelahiran anak-anak / ahli keluarga yang tinggal bersama, salinan penyata gaji (jika ada), dan lain-lain dokumen yang berkaitan.

    BORANG YANG BERKAITAN
    1. JKM 18 Borang Permohonan Bantuan
    2. JKM 20 Borang Kaji Semula Bantuan


    Tarikh Kemaskini :06/04/2021