• Desa Bina Diri (DBD) ditubuhkan untuk memberi jagaan, perlindungan dan pemulihan kepada pengemis dan orang papa bagi melahirkan individu  yang produktif dan berkemahiran ke arah perubahan sikap yang positif untuk diintegrasikan semula ke dalam masyarakat.
   
  Objektif penubuhan DBD adalah seperti berikut : 
  i. memberi perlindungan, penjagaan dan pemulihan kepada penghuni yang terdiri daripada golongan papa.
  ii. melatih penghuni supaya dapat menyesuaikan diri dan dapat di intergrasikan semula ke dalam masyarakat. 
  iii. melengkapkan diri dengan asas pembelajaran dan kemahiran.
   
  Terdapat lima (5) buah DBD di bawah JKM. 
  1. DBD Mersing, Johor
  2. DBD Jerantut, Pahang
  3. DBD Kuching, Sarawak
  4. DBD Kota Kinabalu, Sabah
  5. Pusat Sehenti Bina Diri Sungai Buloh, Selangor.
  Syarat Kemasukan :
  • Warganegara Malaysia
  • Berumur 18 - 59 tahun 
  • Tiada keluarga
  • Tiada pendapatan
  • Tidak menghidap penyakit berjangkit
  Kaedah Kemasukan
  i) Sukarela
  Permohonan kemasukan diproses mengikut kaedah-kaedah (Rumah Kebajikan) Orang-Orang Papa 1981

  ii) Perintah Mahkamah 
  Kemasukan adalah atas perintah Mahkamah mengikut Peruntukan Akta Orang-Orang Papa 1977

  Tarikh Kemaskini :06/03/2017

 • Rumah Ehsan (RE) ditubuhkan untuk memberi jagaan, rawatan dan perlindungan kepada warga emas yang uzur, daif dan tidak berwaris agar dapat terus hidup dalam suasana yang selesa dan tenteram.

  Perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan di RE adalah seperti berikut : 
  • Penjagaan dan perlindungan 
  • Bimbingan dan kaunseling 
  • Perkhidmatan fisioterapi 
  • Bimbingan agama 
  • Rekreasi dancarapulih kerja 
  • Rawatan perubatan

  Terdapat dua buah Rumah Ehsan (RE) di Malaysia.
  1. RE Dungun, Terengganu.
  2. RE Kuala Kubu Bahru, Selangor.

  Kriteria Kemasukan 
  1.      Warganegara Malaysia
  2.      Tidak berupaya mengurus diri sendiri
  3.      Tidak mempunyai waris/penjaga
  4.      Tidak menghidap penyakit berjangkit
  5.      Tidak ada sumber pendapatan/tidak mampu menyara diri sendiri
  6.      Disahkan oleh pegawai perubatan kerajaan sebagai penyakit melarat Kaedah Kemasukan
  7.      Tidak mempunyai penyakit psikiatrik

  Permohonan kemasukan adalah secara sukarela mengikut Kaedah-Kaedah Pengurusan Rumah-Rumah Sakit Melarat 1978.

  Tarikh Kemaskini :22/01/2024

 • Bagaimana cara untuk memohon kemasukan Ke Institusi Warga Emas (Rumah Seri Kenangan) dan apakah syarat-syarat yang diperlukan ?
   
  Jawapan :
  Rumah Seri Kenangan diwujudkan untuk membantu Warga Emas yang  tidak mempunyai waris, hidup dalam keadaan yang sejahtera serta  mempunyai penjagaan,  perlindungan dan rawatan yang sempurna. Kehidupan di Institusi memberikan jaringan sosial,  kepada Warga Emas untuk berinteraksi sesama  rakan sebaya.

  Di samping itu, kehidupan di Institusi menggalakkan penuaan aktif kerana aktiviti yang dilaksanakan di dalam Institusi mahupun di luar Institusi.  Cara untuk memohon kemasukan ke Rumah Seri Kenangan adalah seperti berikut :

  1.         Permohonan kemasukan warga emas ke Rumah Seri Kenangan boleh dibuat di mana-mana  Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah.  Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah akan memproses permohonan menggunakan sistem e-JKM dan dihantar kepada Pengarah Kebajikan Masyarakat Negeri untuk semakan, ulasan dan sokongan.
   
  Selepas itu, permohonan tersebut dikemukakan kepada Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat untuk pertimbangan kelulusan. 
   
  Kelulusan kemasukan ke Rumah Seri Kenangan bergantung kepada kekosongan tempat dan syarat-syarat yang ditetapkan. Permohonan akan dimaklumkan sebaik sahaja ada kekosongan.

  Syarat Kemasukan Ke Institusi Warga Emas (Rumah Seri Kenangan)
  1.         Berumur 60 tahun dan ke atas
  2.         Berupaya mengurus diri sendiri
  3.         Tidak menghidap penyakit berjangkit
  4.         Tidak mempunyai tempat tinggal tetap
  5.         Tiada pendapatan
  6.         Tidak mempunyai sanak saudara/waris
  7.         Tidak mempunyai penyakit psikiatrik
   
  Walau bagaimanapun, Institusi Kebajikan bagi Warga Emas (Rumah Seri Kenangan) adalah jalan terakhir bagi membantu warga emas yang terabai dan memerlukan perlindungan, mereka yang memerlukan bantuan perlindungan boleh hadir sendiri ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah untuk memohon memasuki Rumah Seri Kenangan.

  Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah akan mengadakan siasatan permohonan warga emas berkenaan dan menyediakan laporan lengkap bagi mendapatkan pertimbangan dan kelulusan daripada Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat.
   
  2. Selain daripada itu, terdapat satu lagi kaedah kemasukan ke Rumah Seri Kenangan iaitu melalui perintah mahkamah.  Mana-mana pengemis / kutu rayau berumur 60 tahun dan ke atas yang diselamatkan melalui Akta Orang Papa 1977 akan diperintahkan oleh mahkamah untuk dimasukkan ke RSK.  Tempoh kemasukan ke RSK adalah selama 3 tahun.  

  Tarikh Kemaskini :22/01/2024

 • GARIS PANDUAN PENGURUSAN HARTA PENGHUNI BAGI INSTITUSI WARGA EMAS JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT
  Garis panduan ini bertujuan menerangkan kepada Ketua Institusi warga emas mengenai kaedah bagi menguruskan apa jua harta milik penghuni sepanjang tempoh mereka berada di dalam jagaan Institusi Kebajikan samada di Rumah Seri Kenangan (RSK), Rumah Ehsan (RE), Desa Bina Diri (DBD), ataupun di Kompleks Penyayang Bakti (KPB).
  Kuatkuasa garis panduan ini mulai 1 Februari 2019.

  SENARAI BORANG DAN GARIS PANDUAN PENGURUSAN HARTA
  1. Borang akuan penerimaan
  2. Borang pemakluman harta
  3. Borang wasiat penghuni Islam
  4. Borang wasiat penghuni bukan Islam
  5. Garis Panduan Pengurusan Harta Penghuni 2019
  6. Pemakluman Garis Panduan Pengurusan Harta Penghuni WE   

  Tarikh Kemaskini :25/01/2019