Skim Bantuan Kebajikan

 • GERAN PELANCARAN

  KADAR

  Maksimum RM2,700 sekaligus.
   
   
  TUJUAN
  •Pemerkasaan ekonomi kumpulan sasar JKM yang produktif, mempunyai minat, kemahiran dan potensi untuk menjana pendapatan individu/ keluarga.
  •Mewujudkan program pembangunan dan pengintergrasian bagi membantu klien mencapai matlamat ke arah berdikari.
   
  KRITERIA KELAYAKAN KHUSUS
  1. Warganegara dan bermastautin di Malaysia;
  2. Kumpulan sasar JKM;
  3. Tidak melebihi Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Purata  Miskin Isi Rumah semasa atau PGK Purata  Miskin Per Kapita Semasa;  ATAU
  4. Mana-mana kes yang berkeperluan, layak dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM.


  Tarikh Kemaskini :01/04/2021

 • BANTUAN ALAT TIRUAN / ALAT SOKONGAN

  KADAR

  Mengikut harga sebenar yang telah ditetapkan.

  TUJUAN
  •Membantu kumpulan sasar JKM yang kurang berkemampuan dan berkeperluan untuk membeli anggota palsu atau alat sokongan seperti yang disyorkan oleh Pegawai atau Pengamal Perubatan (kerajaan/ swasta) atau Pegawai JKM mengikut jenis ketidakupayaan;
  •Membolehkan kumpulan sasar JKM meningkatkan keupayaan dan mobiliti bagi menjalani kehidupan.  

  SYARAT KELAYAKAN 
  1. Warganegara dan bermastautin di Malaysia;
  2. Kumpulan sasar JKM;
  3. Tidak melebihi Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Purata  Miskin Isi Rumah Semasa atau PGK Purata  Miskin Per Kapita Semasa;
  4. Disyorkan oleh pegawai atau pakar perubatan (kerajaan/ swasta)/ Pegawai JKM mengikut jenis ketidakupayaan;   ATAU
  5. Mana-mana kes yang berkeperluan, layak dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM.
  Nota:
  Sumbangan daripada keluarga membiayai sebahagian dari kos alat tiruan/ alat sokongan adalah digalakkan.

  JENIS PERALATAN TIRUAN/ ALAT SOKONGAN ?
  • Anggota Palsu
  • Kerusi Roda
  • Alat Bantu Pendengaran
  • Alat-alat Keperluan Lain
  • Penggantian / Baik Pulih Alat


  Tarikh Kemaskini :01/04/2021

 • TABUNG BANTUAN MANGSA SERANGAN BINATANG BUAS

  KADAR
  1. Maksimum RM20,000.00 untuk kes kematian atau kehilangan keupayaan kekal. 
  2. Bagi kes hilang upaya sebahagian, kadar bantuan ditentukan berdasarkan peratusan kategori kecederaan.

  OBJEKTIF
  Membantu meringankan beban mangsa atau keluarga mangsa serangan binatang buas.

   


  Tarikh Kemaskini :01/04/2021