Laporan Statistik 2009

Laporan Statistik 2009
Isi Kandungan 05-09-2011 Muat turun
Simbol  05-09-2011 Muat turun
Siri Masa 05-09-2011 Muat turun
Carta Bahagian A - Asas  05-09-2011 Muat turun
Carta Bahagian B - Bantuan 05-09-2011 Muat turun
Carta Bahagian B - Perkhidmatan Luar 05-09-2011 Muat turun
Carta Bahagian C - Institusi 05-09-2011 Muat turun
Bhg. A - Maklumat Asas  05-09-2011 Muat turun
Bhg. B 1 - Perkhidmatan Bantuan  05-09-2011 Muat turun
Bhg. B 2 - Kanak-kanak Yang Memerlukan Perlindungan dan Pemulihan 05-09-2011 Muat turun
Bhg. B 3 - Kanak-kanak Terlibat dengan Jenayah  05-09-2011 Muat turun
Bhg. B 4 - Kanak-kanak yang Memerlukan Pemeliharaan dan Perlindungan  05-09-2011 Muat turun
Bhg. B 5 - Permohonan Anak Angkat 05-09-2011 Muat turun
Bhg. B 6 - Kanak-kanak Tidak Terkawal 05-09-2011 Muat turun
Bhg. B 7 - Perintah Khidmat Masyarakat 05-09-2011 Muat turun
Bhg. B 8 - Keganasan Rumahtangga  05-09-2011 Muat turun
Bhg. B 9 - Orang Papa 05-09-2011 Muat turun
Bhg. B 10 - Pendaftaran Orang Kurang Upaya  05-09-2011 Muat turun
Bhg. B 11 - Pemulihan Dalam Komuniti 05-09-2011 Muat turun
Bhg. B 12 - Perkhidmatan Kaunseling 05-09-2011 Muat turun
Bhg. B 13 - TASKA 05-09-2011 Muat turun
Bhg. B 14 - Pusat Jagaan 05-09-2011 Muat turun
Bhg. B 15 - Briged Kebajikan Perdana 05-09-2011 Muat turun
Bhg. B 16 - Pertubuhan Sukarela Kebajikan 05-09-2011 Muat turun
Bhg. C - Institusi  05-09-2011 Muat turun
Tarikh Kemaskini : 25/07/2024