Program Peningkatan Jati Diri Kerohanian dan Kemahiran Pelatih

Objektif:
 1. Memberi pendedahan dan membantu pelatih PKM memantapkan diri dalam aspek psikologi agar sentiasa positif dalam menangani cabaran dalam kehidupan.
 2. Meningkatkan pembangunan kerohanian, kecerdasan emosi dan spiritual.
Aktiviti/Kursus/Bengkel:-
 • Saringan (Ujian kefahaman pengetahuan agama/moral)
 • Hari Kebesaran Islam
 • Pendidikan Moral
 • Pembentukan Sikap
 • Pembangunan Sahsiah 
 • Mengurus Stress
 • Pengurusan Masa
 • Pengurusan Diri
 • Pengurusan Kesihatan
 • Pengurusan Penampilan Diri
 • Pengenalan Kepada Kenegaraan Malaysia
 • Mengenal Budaya
 • Pemikiran Positif
 • Bengkel Pengurusan Jenazah
 • Pengurusan Lanskap
 • Sukarelawan Bencana
 • Program Keibubapaan
Tarikh Kemaskini : 04/02/2023