Peraturan Tetap Operasi Pengurusan Stor Keperluan Bencana

PERATURAN TETAP OPERASI PENGURUSAN STOR 

Peraturan Tetap Operasi Pengurusan Stor Keperluan Bencana ini dikeluarkan sebagai panduan kepada semua pegawai dan kakitangan JKM yang terlibat dalam Pengurusan Stor Keperluan Bencana agar pengurusan dan pengendalian Stor Keperluan Bencana dapat dilaksanakan dengan baik, cekap, teratur dan mematuhi tatacara sedia ada. 

Rujukan :
Peraturan Tetap Operasi Bencana 2018  
Tarikh Kemaskini : 25/07/2024