Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat
Norazman bin Othman
 


Timbalan Ketua Pengarah (Strategik)
Rosmahwati binti Ishak
 

Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)
Wan Noraidah binti Wan Mohd. Zain


Pengarah
Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya (JPOKU)
Zuhami bin Omar


Pengarah
Bahagian Perancangan dan Pengurusan (PP)
Arfan bin Sulaiman


Pengarah
Bahagian Kanak-kanak (KK)
Dr. Sopian bin Brahim
 


Pengarah
Bahagian Kawalan Standard (KS)
Hajah Wan Zarina binti Wan Salleh


Pengarah
Bahagian Pengurusan (P)
Hanani binti Sidek


Pengarah
Bahagian Perundangan & Penguatkuasaan (PU)
Ismail Arul Raj bin Amirudin


Pengarah
Bahagian Dasar & Hubungan Antarabangsa (DHA)
Mohd Azahari bin Mohd Daut


Pengarah
Bahagian Kebajikan Produktif (KP)
Liah binti Pauk


Pengarah
Bahagian Komuniti (K)
Quek Kia Ann


Pengarah
Bahagian Psikologi & Kaunseling (PK)
Siti Fatimah binti Ismail


Pengarah
Bahagian Perintah Khidmat Masyarakat (PKM)
Ahmad Hashim bin Selamat


Pengarah
Bahagian Warga Emas (WE)
Hezleen binti Hassan


Pengarah
Bahagian Pengurusan Maklumat (PM)
Hamidah binti Ismail

 
 
Tarikh Kemaskini : 17/06/2024