Laporan Statistik 2012

Laporan Statistik 2012
Simbol  02-09-2014 Muat turun
Carta Bhg. A - Asas  02-09-2014 Muat turun
Carta Bhg. B - Bantuan  02-09-2014 Muat turun
Carta Bhg. B - Sambungan  02-09-2014 Muat turun
Carta Bhg. C - Institusi  02-09-2014 Muat turun
Bhg. A - Maklumat Asas  02-09-2014 Muat turun
Bhg. B 1 - Perkhidmatan Bantuan  02-09-2014 Muat turun
Bhg. B 2 - Kanak-kanak yang Memerlukan Perlindungan dan Pemulihan  02-09-2014 Muat turun
Bhg. B 3 - Kanak-kanak Terlibat dengan Jenayah  02-09-2014 Muat turun
Bhg. B 4 - Kanak-kanak yang Memerlukan Pemeliharaan dan Perlindungan  02-09-2014 Muat turun
Bhg. B 5 - Permohonan Anak Angkat 02-09-2014 Muat turun
Bhg. B 6 - Kanak-kanak Tidak Terkawal 02-09-2014 Muat turun
Bhg. B 7 - Perintah Khidmat Masyarakat 02-09-2014 Muat turun
Bhg. B 8 - Keganasan Rumahtangga  02-09-2014 Muat turun
Bhg. B 9 - Orang Papa 02-09-2014 Muat turun
Bhg. B 10 - Pendaftaran Orang Kurang Upaya  02-09-2014 Muat turun
Bhg. B 11 - Pemulihan Dalam Komuniti 02-09-2014 Muat turun
Bhg. B 12 - Perkhidmatan Kaunseling 02-09-2014 Muat turun
Bhg. B 13 - TASKA 02-09-2014 Muat turun
Bhg. B 14 - Pusat Jagaan 02-09-2014 Muat turun
Bhg. B 15 - Pertubuhan Sukarela Kebajikan 02-09-2014 Muat turun
Bhg. C - Institusi  02-09-2014 Muat turun
Tarikh Kemaskini : 12/12/2023