Kanak - Kanak

Rumah Perlindungan (RP) ATIP

DEFINISI
Seksyen 2, Akta Anti Pemerdagangan Orang 2007 mendefinisikan perdagangan orang sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, pelindungan, penyediaan atau penerimaan seseorang bagi maksud eksploitasi.
Bagi pengertian eksploitasi pula Seksyen 2 telah mendefinisikan ia sebagai segala bentuk eksploitasi sama ada seks, kerja atau perkhidmatan paksa, perhambaan atau amalan yang menyerupai perhambaan, pengabdian atau aktiviti yang menyalahi undang-undang atau pemindahan organ manusia.
 
PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN
Bahagian Kanak-Kanak Memantau pengurusan dan program yang dilaksanakan di Rumah Perlindungan yang digazetkan sebagai tempat perlindungan di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang Dan Penyeludupan Migran  (ATIPSOM Pindaan 2007) . Fungsi rumah perlindungan ini adalah untuk memberi perlindungan kepada mangsa pemerdagangan kanak-kanak dan penyeludupan migran dikalangan kanak-kanak. terdapat dua buah rumah perlindungan yang memberi perlindungan kepada kanak-kanak di bawah umur 18 tahun iaitu Rumah Perlindungan Rembau Negeri Sembilan (untuk kanak-kanak perempuan) dan Rumah Perlindungan Bukit Senyum, Johor (untuk kanak-kanak lelaki).
 
Perkhidmatan Yang Disediakan di Rumah Perlindungan adalah seperti berikut: 
 • Perlindungan
 • Makanan
 • Kemudahan Perubatan
 • Pembelajaran
 • Latihan Dan Kemahiran Vokasional
 • Kaunseling
 • Rekreasi

TATACARA PERLINDUNGAN 
 • Pegawai penguatkuasa (Imigresen, Polis, Agensi Penguatkuasaan Maritim dan Jabatan Tenaga Kerja membawa kes-kes yang disyaki kepada mahkamah.  jika dikenalpasti sebagai kes-kes di bawah ATIP SOM mereka akan diberikan perintah perlindungan interim oleh mahkamah
 • sekiranya disahkan oleh mahkamah sebagai kes yang memerlukan perlindungan di bawah ATIP SOM, mangsa akan diberi perlindungan interim selama 14 hari untuk siasatan lanjut.
 • selapas 14 hari mangsa akan dibawa semula ke mahkamah untuk mendapat perintah perlindungan sehingga 3 bulan atau sehingga siasatan selesai
   

Tarikh Kemaskini : 28/05/2022