Top banner 1

PERKHIDMATAN

GERAN PELANCARAN

KADAR
Maksimum RM2,700 sekaligus.
 
 
TUJUAN
1.  Membantu klien JKM yang mempunyai minat dan potensi untuk maju dengan menceburi bidang ekonomi.
 2. Membolehkan klien JKM menjadi lebih produktif dan berusaha ke arah hidup berdikari serta meningkatkan taraf hidup mereka. 
 
KRITERIA KELAYAKAN KHUSUS
 
1.      Penerima bantuan bulanan JKM atau anak-anak mereka;
2.      OKU yang sedang mendapat perkhidmatan JKM;
3.      Bekas pelatih dari Institusi Kebajikan dan kes-kes seliaan akhlak; dan 
4.      Klien Jabatan yang lain.