Top banner 1

PERKHIDMATAN

BANTUAN OKU TIDAK BERUPAYA BEKERJA

KADAR
 RM250 seorang sebulan.
           
TUJUAN
  1. Membantu saraan OKU yang tidak berupaya bekerja.
  2. Mempertingkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan OKU yang tidak  berupaya bekerja.
  3. Mengelak atau mengurangkan kemasukan ke institusi. 

KRITERIA KELAYAKAN KHUSUS
  1. OKU yang berdaftar dengan JKM
  2. OKU yang tidak berupaya bekerja disebabkan faktor-faktor yang munasabah tetapi bukan kerana sikap tidak mahu bekerja
  3. Disahkan oleh Pegawai Perubatan bagi kes-kes yang meragukan;
  4. Sumber Pendapatan individu OKU tidak melebihi PGK semasa seperti Pencen, PERKESO dan lain-lain; 
  5. Berumur antara 18 – 59 tahun; 
  6. Bukan penerima skim bantuan bulanan JKM sedia ada; dan 
  7. Bukan peserta Program Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) dan program penjagaan / pemulihan kelolaan Kerajaan dan NGO.