Top banner 1

PERKHIDMATAN

BANTUAN PENJAGAAN OKU TERLANTAR / PESAKIT KRONIK TERLANTAR

KADAR
RM350 sebulan seorang.
 
TUJUAN
  1. Menggalakkan keluarga untuk menjaga ahli keluarga OKU terlantar/pesakit kronik terlantar.
  2. Mengurangkan bebanan perbelanjaan penjagaan keluarga tersebut.
  3.  Mengelak atau mengurangkan kemasukan ke institusi.
KRITERIA KELAYAKAN KHUSUS

1.    Pemohon adalah penjaga sepenuh masa yang merupakan ahli keluarga OKU terlantar/pesakit kronik terlantar;
2.    OKU terlantar / pesakit kronik terlantar yang bergantung sepenuhnya kepada penjaga untuk kehidupan harian; dan
3.    Pendapatan isi rumah tidak melebihi RM3,000 sebulan.