Top banner 1

PERKHIDMATAN

ELAUN PEKERJA CACAT

KADAR
         RM400 sebulan seorang.
 
TUJUAN
  1. Insentif untuk menggalakkan OKU bekerja, hidup berdikari dan menjadi ahli masyarakat yang produktif.
  2. Membantu menampung keperluan hidup seharian dan meningkatkan taraf hidup OKU dalam masyarakat.
KRITERIA KELAYAKAN KHUSUS
  1. OKU yang berdaftar dengan JKM;
  2. Bekerja sendiri atau dengan majikan;
  3. Pendapatan di bawah RM1,200 sebulan; dan
  4. Tidak tinggal di institusi yang telah disediakan kemudahan tempat tinggal, makan/minum dan pakaian percuma.