Top banner 1

PERKHIDMATAN

BANTUAN AM NEGERI

KADAR
Kadar bantuan bulanan adalah berbeza mengikut negeri

OBJEKTIF
Setiap negeri mempunyai Skim Bantuan Am Negeri yang tersendiri. Syarat-syarat kelayakan dan kadar bantuan adalah tidak seragam di antara negeri-negeri bergantung kepada dasar dan peruntukan Kerajaan Negeri masing-masing.