Orang Kurang Upaya

Pengenalan

Pendaftaran OKU adalah untuk mengumpul data atau statistik bagi maksud perancangan perkhidmatan / program pemulihan, pencegahan, latihan dan pendidikan serta intervensi awal. Kad Kenal Diri dikeluarkan kepada OKU yang berdaftar dengan JKM bagi memudahkan mereka berurusan dengan pihak-pihak yang berkenaan. Pendaftaran OKU ini boleh dilakukan di mana-mana Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah.

Tarikh Kemaskini : 28/05/2022