Pusat Aktiviti Warga Emas (PAWE)

Pusat Aktiviti Warga Emas (PAWE) ialah tempat bagi warga emas menjalankan aktiviti harian dalam komuniti. Ia merupakan satu perkhidmatan bercorak pendampingan sosial (reaching out) dan pembangunan (developmental) kepada warga emas melibatkan kerjasama strategik antara KPWKM dengan agensi kerajaan yang lain serta pertubuhan bukan kerajaan (NGO).

Objektif penubuhan PAWE adalah seperti berikut:
1. Meluaskan kemudahan-kemudahan untuk kesejahteraan dan pembangunan warga emas
2. Ruang kepada warga emas rasa dihargai melalui perkongsian pengalaman & kepakaran mereka
3. Menggalakkan penglibatan dan kerjasama pelbagai pihak
4. Memberi alternatif kepada kumpulan warga emas daripada kategori keluarga berpendapatan rendah; dan
5. Meningkatkan kualiti hidup warga emas selari dengan konsep warga emas aktif dan produktif

Pelbagai aktiviti / program ada disediakan di Pusat Aktiviti Warga Emas seperti:
1. program keagamaan
2. program rekreasi
3. program terapi dan pemulihan
4. program ceramah kesihatan
5. latihan atau kursus yang bersesuaian

Warga Emas yang berminat menjadi ahli PAWE perlu mengisi borang pendaftaran ahli di Pusat Aktiviti Warga Emas yang berhampiran tempat tinggal.

Tiada sebarang bayaran dikenakan kepada warga emas yang mengikuti aktiviti di Pusat Aktiviti Warga Emas.
Tarikh Kemaskini : 06/04/2021