Pengumuman

Skim Bantuan Modal Perniagaan

SKIM BANTUAN MODAL PERNIAGAAN (GERAN PELANCARAN)
KADAR
Maksimum RM2,700 sekaligus.
 
 
TUJUAN
•Pemerkasaan ekonomi kumpulan sasar JKM yang produktif, mempunyai minat, kemahiran dan potensi untuk menjana pendapatan individu/ keluarga.
•Mewujudkan program pembangunan dan pengintergrasian bagi membantu klien mencapai matlamat ke arah berdikari.
 
KRITERIA KELAYAKAN KHUSUS
Warganegara dan bermastautin di Malaysia;
Kumpulan sasar JKM;
Tidak melebihi Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Purata  Miskin Isi Rumah semasa atau PGK Purata  Miskin Per Kapita Semasa;  ATAU
Mana-mana kes yang berkeperluan, layak dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM.