Pengumuman

Bantuan Orang Tua

BANTUAN ORANG TUA (BOT)

KADAR 
 RM350 sebulan seorang.
 
TUJUAN
Bantuan ini diberikan kepada warga emas untuk meneruskan kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan dalam komuniti.

KRITERIA KELAYAKAN KHUSUS

1.Warganegara dan bermastautin di Malaysia;
2.Warga emas berumur 60 tahun dan ke atas;
3.Pendapatan Isi Rumah tidak melebihi Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Purata  Miskin Isi Rumah Semasa atau PGK Purata  Miskin Per Kapita Semasa; dan
4.Warga emas yang bukan tinggal  di:
  i.  institusi kendalian JKM; atau
  ii.    pusat jagaan harian/ berkediaman yang memberi kemudahan/ perkhidmatan secara    percuma;
ATAU 
1.Mana-mana kes yang berkeperluan, layak dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM.