Pengumuman

Bantuan Orang Kurang Upaya (OKU)

BANTUAN ORANG KURANG UPAYA (OKU)

KADAR
 RM250 seorang sebulan.
           
TUJUAN
•Membantu OKU yang tidak berupaya bekerja.
•Mengggalakkan OKU terus tinggal bersama keluarga.

KRITERIA KELAYAKAN KHUSUS
Warganegara dan bermastautin di Malaysia;
Berumur 16 tahun dan ke atas;
Pemegang Kad OKU JKM;
Tidak berupaya bekerja.
Pemohon bukan penghuni/ pelatih:
Institusi kendalian JKM; atau
Pusat jagaan harian/ berkediaman yang menyediakan perkhidmatan/ kemudahan secara percuma; atau
Program Pemulihan Dalam Komuniti (PDK);
      6. Sumber kewangan bulanan individu OKU tidak melebihi kadar Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Purata Miskin Per Kapita Semasa.
          ATAU
      7. Mana-mana kes yang berkeperluan, layak dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM.
      Nota:
      Sumber kewangan seperti pencen/ perkeso/ bantuan dan lain-lain