Pengumuman

Bantuan Alat Tiruan

BANTUAN ALAT TIRUAN

KADAR
Mengikut harga sebenar yang telah ditetapkan.

TUJUAN
•Membantu kumpulan sasar JKM yang kurang berkemampuan dan berkeperluan untuk membeli anggota palsu atau alat sokongan seperti yang disyorkan oleh Pegawai atau Pengamal Perubatan (kerajaan/ swasta) atau Pegawai JKM mengikut jenis ketidakupayaan;
•Membolehkan kumpulan sasar JKM meningkatkan keupayaan dan mobiliti bagi menjalani kehidupan.  

SYARAT KELAYAKAN 
Warganegara dan bermastautin di Malaysia;
Kumpulan sasar JKM;
Tidak melebihi Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Purata  Miskin Isi Rumah Semasa atau PGK Purata  Miskin Per Kapita Semasa;
Disyorkan oleh pegawai atau pakar perubatan (kerajaan/ swasta)/ Pegawai JKM mengikut jenis ketidakupayaan;   ATAU
Mana-mana kes yang berkeperluan, layak dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM.
Nota:
Sumbangan daripada keluarga membiayai sebahagian dari kos alat tiruan/ alat sokongan adalah digalakkan.

JENIS PERALATAN TIRUAN/ ALAT SOKONGAN :
Anggota Palsu
Kerusi Roda
Alat Bantu Pendengaran
Alat-alat Keperluan Lain
Penggantian / Baik Pulih Alat
Jenis Peralatan yang berkaitan (Klik Lampiran)