Pengumuman

Bantuan Am

BANTUAN AM

KADAR
Minimum sebanyak RM100 sebulan seorang dan maksimum sebanyak RM350 sekeluarga

OBJEKTIF
Bantuan ini diberikan kepada individu/ keluarga kurang berkemampuan dan berkeperluan untuk meneruskan kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan dalam komuniti.

SYARAT KELAYAKAN
1.  Warganegara dan bermastautin di Wilayah Persekutuan;
2.  Pendapatan Isi Rumah tidak melebihi Pendapatan Garis Kemiskinan
     (PGK) Purata  Miskin Isi Rumah Semasa atau PGK Purata  Miskin 
      Per Kapita Semasa;
3. Golongan yang memerlukan dan keluarga miskin yang tidak diliputi di bawah mana-mana skim bantuan    
    bulanan JKM lain;
ATAU
4. Mana-mana kes yang berkeperluan, layak dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM.