Geran Pelancaran

GERAN PELANCARAN

KADAR

Maksimum RM2,700 sekaligus.
 
 
TUJUAN
•Pemerkasaan ekonomi kumpulan sasar JKM yang produktif, mempunyai minat, kemahiran dan potensi untuk menjana pendapatan individu/ keluarga.
•Mewujudkan program pembangunan dan pengintergrasian bagi membantu klien mencapai matlamat ke arah berdikari.
 
KRITERIA KELAYAKAN KHUSUS
  1. Warganegara dan bermastautin di Malaysia;
  2. Kumpulan sasar JKM;
  3. Tidak melebihi Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Purata  Miskin Isi Rumah semasa atau PGK Purata  Miskin Per Kapita Semasa
Tarikh Kemaskini : 12/09/2022