Skim Bantuan Kebajikan

Tabung Bantuan Mangsa Serangan Binatang Buas

TABUNG BANTUAN MANGSA SERANGAN BINATANG BUAS

Kumpulan Wang Amanah Bantuan Mangsa Serangan Binatang Buas, KPWKM ditubuhkan melalui Surat Ikatan Amanah di bawah Seksyen 10, Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61]. Surat  Ikatan Amanah telah dikemaskini pada 19 November 2021. Kumpulan Wang ini adalah bertujuan untuk menyalurkan pembiayaan bagi tujuan memberi bantuan kewangan kepada mangsa serangan binatang buas atau waris terdekat mangsa serangan binatang buas.
 
Binatang   buas   ialah   hidupan   liar   atau   hidupan  akuatik  yang berbahaya dan berbisa serta yang boleh mengancam, menyerang dan mengakibatkan kecederaan atau kematian kepada manusia.

KADAR
  1. Maksimum RM20,000.00 untuk kes kematian atau kehilangan keupayaan kekal. 
  2. Bagi kes hilang upaya sebahagian, kadar bantuan ditentukan berdasarkan peratusan kategori kecederaan.

OBJEKTIF
Membantu meringankan beban mangsa atau keluarga mangsa serangan binatang buas. 

Tarikh Kemaskini : 04/04/2022