Top banner 1

PERKHIDMATAN

BANTUAN LATIHAN PERANTIS

KADAR
 RM200 sebulan seorang.

TUJUAN
Membantu klien Jabatan atau anak-anak penerima bantuan yang tercicir daripada persekolahan dan menganggur serta bekas pelatih atau bekas penghuni institusi kebajikan untuk mendapatkan latihan kemahiran atau latihan sambil bekerja.
 
SYARAT KELAYAKAN
  1. Warganegara dan bermastautin di Malaysia;
  2. Anak-anak penerima bantuan atau  bekas pelatih/ bekas penghuni dari institusi kebajikan; atau
  3. Kes-kes seliaan akhlak; atau
  4. Bekas Pelatih Perintah Khidmat Masyarakat; ATAU
  5. Mana-mana kes yang berkeperluan, layak dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM.
Nota:
Kelulusan berdasarkan tempoh latihan dan maksimum 24 bulan.
Tarikh Kemaskini : 05/04/2019