Top banner 1

PERKHIDMATAN

BANTUAN PENJAGAAN OKU TERLANTAR / PESAKIT KRONIK TERLANTAR

KADAR
RM500 sebulan seorang.
 
TUJUAN
•Meringankan bebanan keluarga/ penjaga
•Menggalakkan keluarga/ penjaga untuk menjaga ahli keluarga yang OKU terlantar/ sakit terlantar/ sakit kronik.

KRITERIA KELAYAKAN KHUSUS
•Warganegara dan bermastautin di Malaysia;
•Pemohon adalah penjaga sepenuh masa/ memberikan pejagaan rapi kepada OKU terlantar/ pesakit terlantar/ pesakit kronik yang memerlukan pengawasan dan penjagaan;
•Pendapatan bulanan isi rumah tidak melebihi RM3,000;
ATAU
•Mana-mana kes yang berkeperluan, layak dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM.

 
Tarikh Kemaskini : 06/01/2021