Skim Bantuan Kebajikan

Bantuan Am Negeri

KADAR
Berdasarkan kadar yang ditetapkan oleh Kerajaan Negeri masing-masing 
 
TUJUAN
Membantu menampung perbelanjaan harian klien atau keluarga.
 
KRITERIA KELAYAKAN KHUSUS
Golongan yang memerlukan dan keluarga miskin yang tidak diliputi di bawah jenis bantuan lain.

Tarikh Kemaskini : 12/09/2022