Skim Bantuan Kebajikan

Bantuan Am Persekutuan

KADAR
RM100 sebulan seorang.  Maksimum RM350 sebulan sekeluarga.
 
TUJUAN
Membantu menampung perbelanjaan harian klien atau keluarga.
 
KRITERIA KELAYAKAN KHUSUS
Golongan yang memerlukan dan keluarga miskin yang tidak diliputi di bawah jenis bantuan lain.

Tarikh Kemaskini : 05/04/2019