Top banner 1

MENGENAI JKM

PROFIL PENGARAH BAHAGIAN

Nama : Hezleen binti Hassan  Jawatan: Pengarah Bahagian Perintah Khidmat Masyarakat  Telefon: 03-8323 1955 Faks    : 03-8323 2049 E-mel   : hezleenhassan@jkm.gov.myNama      : Hezleen binti Hassan
Jawatan: Pengarah Bahagian Perintah Khidmat Masyarakat
Telefon   : 03-8323 1955
Faks       : 03-8323 2049
E-mel     : hezleenhassan@jkm.gov.my

Tarikh Kemaskini : 04/07/2018