Top banner 1

MENGENAI JKM

PROFIL PENGARAH BAHAGIAN

 Nama    : Hezleen binti Hassan
 Jawatan: Pengarah Bahagian Dasar dan Hubungan Antarabangsa
 Telefon  : 03-8323 2300
 Faks      : 03-8323 2585
 E-mel    : hezleenhassan@jkm.gov.my
 
Tarikh Kemaskini : 14/02/2020