Top banner 1

MENGENAI JKM

INFO BAHAGIAN

OBJEKTIF BAHAGIAN 
 • Mempertingkatkan Kecekapan Pengurusan ICT Bagi Menyokong Keperluan Strategik JKM Dan Membudayakan ICT Kepada Warganya
 • Memastikan Program ICT JKM Dilaksanakan Dengan Cekap Dan Berkesan Selaras Dengan Kehendak Stakeholders.
 • Menyediakan Sistem Penyampaian Perkhidmatan Kerajaan Kepada Orang Awam Melalui Portal JKM Secara Meluas.
 • Menyedia Dan Mengurus Kemudahan Infrastruktur Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Yang Berkesan
 
SISTEM TERAS JABATAN
 • eBantuan - Pengurusan maklumat penerima bantuan JKM. 
 • SMOKU -  Pengurusan maklumat OKU dan perkhidmatan penyediaan Kad OKU. 
 • MyResearch - Pengurusan permohonan dan kelulusan pelajar dan ahli akademik bagi menjalankan kajian sosial di Institusi JKM. 
 • eZi2Care - Pengurusan pendaftaran Kursus Asuhan dan Didikan Awal Kanak-Kanak PERMATA (KAP) yang dilaksanakan oleh agensi yang diiktiraf oleh JKM.
 • Anak Pelihara - Pengurusan Permohonan Anak Pelihara.
 • InfoBanjir - Pengurusan Maklumat Mangsa dan Pusat Penempatan Banjir.
 • InfoJKM - Aplikasi mobile untuk mendapatkan maklumat mengenai Pusat Jagaan dan status Pertubuhan Sukarelawan Kebajikan (PSK)