Top banner 1

MENGENAI JKM

INFO BAHAGIAN

OBJEKTIF BAHAGIAN 
 • Mempertingkatkan Kecekapan Pengurusan ICT Bagi Menyokong Keperluan Strategik JKM Dan Membudayakan ICT Kepada Warganya
 • Memastikan Program ICT JKM Dilaksanakan Dengan Cekap Dan Berkesan Selaras Dengan Kehendak Stakeholders.
 • Menyediakan Sistem Penyampaian Perkhidmatan Kerajaan Kepada Orang Awam Melalui Portal JKM Secara Meluas.
 • Menyedia Dan Mengurus Kemudahan Infrastruktur Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Yang Berkesan
 
SISTEM TERAS JABATAN
 • eJKM - Pengurusan semua  perkhidmatan di JKM. 
 • eBantuan - Pengurusan maklumat penerima bantuan JKM. 
 • SMOKU -  Pengurusan maklumat OKU dan perkhidmatan penyediaan Kad OKU. 
 • MyResearch - Pengurusan permohonan dan kelulusan  pelajar universiti untuk membuat kajian di Institusi JKM. 
 • Ezi2Care - Pengurusan peperiksaan untuk Pengusaha Taska dan Pusat Jagaan.
 • Anak Pelihara - Pengurusan Permohonan Anak Pelihara
 • MycorporateCare - Pengurusan Sumbangan dari pihak Syarikat Korporat/Individu kepada Pertubuhan Sukarela Kebajikan (PSK)
 • Info Banjir - Pengurusan Maklumat Mangsa dan Pusat Penempatan Banjir bagi Negeri seluruh Malaysia.