Top banner 1

MENGENAI JKM

INFO BAHAGIAN

PENGENALAN
Bahagian Dasar dan Hubungan Antarabangsa (DHA) mula beroperasi pada 1 Januari 2014 hasil daripada penstrukturan semula Jabatan Kebajikan Masyarakat.

Bahagian ini terdiri daripada empat (4) cawangan seperti berikut:
a) Cawangan Dasar dan Hubungan Antarabangsa Kerja Sosial
b) Cawangan Dasar dan Hubungan Antarabangsa Kanak-Kanak
c) Cawangan Dasar dan Hubungan Antarabangsa Orang Kurang Upaya (OKU)
d) Cawangan Dasar dan Hubungan Antarabangsa Warga Emas

 

Tarikh Kemaskini : 08/10/2019