Top banner 1

MENGENAI JKM

INFO BAHAGIAN

Bahagian Dasar dan Hubungan Antarabangsa (DHA) mula beroperasi pada 1 Januari 2014 hasil daripada penstrukturan semula Jabatan Kebajikan Masyarakat.

Bahagian ini terdiri daripada empat (4) cawangan seperti berikut:

i.   Cawangan Dasar dan Hubungan Antarabangsa Kerja Sosial
ii.  Cawangan Dasar dan Hubungan Antarabangsa Kanak-Kanak
iii.  Cawangan Dasar dan Hubungan Antarabangsa Orang Kurang Upaya (OKU)
iv.  Cawangan Dasar dan Hubungan Antarabangsa Warga EmasJENIS KUMPULAN SASAR :
 
Bahagian DHA secara umumnya terlibat dengan segala bentuk pewujudan dan pindaan Dasar yang berkaitan dengan perkhidmatan Jabatan seperti OKU, Kanak-Kanak, Parlimen, Kerja Sosial, Warga Emas dan lain-lain.
 
Bahagian DHA juga terlibat dengan segala komitmen antara Jabatan dengan agensi antarabangsa (hubungan antarabangsa) seperti lawatan daripada agensi luar negara, bertugas sebagai urus setia untuk jemputan delegasi antarabangsa bagi jemputan program-program Jabatan, menguruskan pencalonan pegawai ke kursus/persidangan/latihan/bengkel di luar negara dan sebagainya.
 
Secara khususnya kumpulan sasar DHA adalah terdiri daripada:
  1.  Semua Bahagian di bawah bidang operasi JKM (KK, WE, OKU, PW, Komuniti dan lain-lain)
  2. Stakeholders peringkat antarabangsa yang mempunyai komitmen dengan fungsi Jabatan seperti UNICEF, UNESCAP, Senior Official Meeting on Social Welfare Development (SOMSWD), Japan International Cooperation Agency (JICA) dan sebagainya.